Ikariam - Zasady Gry

»Wersja druku«

Poniższe zasady gry obowiązują we wszystkich światach.

Jeśli jesteś zdania, że zostałeś niesłusznie ukarany za jeden z poniższych punktów, zwróć się bezpośrednio do supportu http://support.pl.ikariam.gameforge.com.

Pamiętaj, że ze względu na ochronę danych, zażalenia i zapytania dotyczące określonego konta będą omawiane tylko z posiadaczem konta po odpowiedniej weryfikacji.

1. Multikonta

 • Możliwe jest posiadanie wielu kont na tym samym serwerze. Muszą one zostać jednak zarejestrowane poprzez wewnętrzną funkcję w grze. Bezpośrednie współdziałanie między zarejestrowanymi multikontami jest niedozwolone. Obejście tej zasady przy wykorzystaniu innych graczy jest niedozwolone.

2. Dzielenie konta

 • Niedozwolone jest udostępnianie danych dostępowych do konta innym graczom.

3. Pushing

 • Niedozwolone jest uzyskiwanie korzyści kosztem słabszych graczy. Pod pojęciem słabszego gracza rozumiemy takiego, który w łącznym rankingu zajmuje niższą pozycję niż obwiniony.

4. Bugusing

 • Umyślne wykorzystywanie lub niezgłoszenie błędu gry jest zabronione.

5. Skrypty

 • Niedozwolone jest korzystanie z programów lub skryptów, dzięki którym gracz zyskuje korzyści wobec innych graczy. Obejmuje to: boty, makra lub inne zautomatyzowane działania.

6. Groźby odnoszące się do życia realnego

 • Kierowanie gróźb odnoszących się do życia realnego wobec innych graczy jest niedozwolone.

7. Treść

 • Niedozwolone jest obrażanie i niestosowne zachowanie się wobec innych graczy.
  Niedozwolone są również wszelkiego rodzaju wypowiedzi o zabarwieniu pornograficznym, rasistowskim lub wypowiedzi ekstremistyczne.
  Reklamy, polityczne lub religijne opinie są niepożądane, a ich publikowanie jest zabronione.

8. Język

 • Językiem używanym w grze jest język polski. Posługiwanie się językiem angielskim jest na ogół tolerowane.