Ikariam - Zasady Gry

Poniższe punkty obowiązują we wszystkich światach.

Jeśli masz wątpliwości co do poniższych punktów lub zostałeś zbanowany, prosimy skontaktować się z twoim Operatorem Gry (GO) poprzez IRC albo system support pod adresem http://support.pl.ikariam.gameforge.com/.

Proszę zwrócić uwagę, że wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania odnośnie kont będą ujawnione tylko posiadaczowi stałego adresu e-mail ustawionego na koncie, ze względu na ochronę danych.

1. Multikonta

 • Każdy gracz może sprawować kontrolę tylko na jednym koncie na danym świecie (serwerze).

  W przypadku okazjonalnej lub stałej gry kilku osób na jednym serwerze z tego samego komputera i/lub tej samej sieci (Wspólne IP), należy poinformować o tym fakcie Operatora Gry. W takim przypadku floty / armie ze zgłoszonych kont nie mogą mieć styczności (np. handlowanie surowcami, pomoc w obronie, wspólne ataki, itd). Uwaga: Nieprzestrzeganie zakazu kontaktu flot będzie również skutkowało nałożeniem kary za multikonto.

2 .Dzielenie konta

 • Gra na koncie jest możliwa tylko przez jedną osobę, zasiadanie jest jedynym wyjątkiem.

  Zasiadanie konta jest dozwolone:

  Zasiadanie konta upoważnia gracza którego konto jest zasiadane do jego pilnowania zgodnie z poniższymi zasadami:
 • Operator Gry musi zostać poinformowany zanim zasiadanie będzie miało miejsce, dla przykładu poprzez IRC lub ticket.
 • # Żadne ruchy wojsk nie są dozwolone podczas zasiadania konta. Jedyną sytuacją, kiedy zasiadający może przemieścić wojska na zasiadanym koncie jest zagrożenie atakiem ze strony obcych wojsk, w tym wypadku możliwe jest tylko przemieszczenie atakowanych wojsk do jednego z miast, które jest częścią konta. Nie można przemieszczać wojsk do innych miast.
 • Konto może być zasiadane maksymalnie przez okres 12 godzin od rozpoczęcia zasiadania (Potrzebne jest uzyskanie pozwolenia od Operatora Gry w sytuacji, gdy zachodzi konieczność przedłużenia czasu).
 • Okres zasiadania zostanie uznany za zakończony kiedy aktualny właściciel zaloguje się na konto.
 • Żadne konto nie może być zasiadane podczas pierwszych 3 tygodni od otwarcia nowego świata (serwera)

  Gracz zasiadający konto może:
 • Wydawać surowce na budynki i badania.
 • Ratować wojska przed nadchodzącym atakiem poprzez przemieszczenie lub transport do jednego z miast należącego do danego konta.
 • Włączyć urlop na koncie.

  Zasiadający nie może:
 • Transportować surowców, zarówno między miastami zasiadanego konta, jak i do innych miast.
 • Wydawać surowców na konstrukcje defensywne, statki lub wojska.
 • Zasiadać konta jeśli zasiadał inne konto w ciągu ostatnich 7 dni.
 • Zasiadać konta, które było zasiadane w ciągu ostatnich 7 dni.
 • Wyłączać urlop na koncie.
 • Zmieniać / kasować jakichkolwiek charakterystyk konta.

3. Zamiana konta

 • Każda zamiana kont pomiędzy graczami musi zostać dokonana przez Operatora Gry.

  Żadne wyjaśnienia nie będą brane pod uwagę podczas, gdy gracze nie zmienią swoich adresów e-mail po zamianie kont. Proszę pamiętać, że wyjaśnienia będą uwzględnione tylko wtedy, gdy zostaną przekazane od posiadacza stałego adresu e-mail ustawionego na danym koncie.

  Konto przekazane zmienia swojego użytkownika. Ponowne przekazanie konta może mieć miejsce po upłynięciu 28 dni od dnia zamiany. Nowy użytkownik powinien zmienić adres e-mail w czasie nie większym niż 12 godzin od czasu przejęcia konta.

4. Push

 • Nie zezwala się na uzyskiwanie niesprawiedliwych korzyści w postaci surowców z niżej sklasyfikowanego konta.

  Tyczy się to, ale nie jest ograniczone, do:
 • Surowców wysłanych od niżej sklasyfikowanego gracza do gracza wyżej sklasyfikowanego.
 • "Pożyczek", które nie są zwracane w ciągu 48 godzin.
 • Handlu z wyżej sklasyfikowanym graczem bez zwrotu w ciągu 48 godzin.
 • Handlu, który daje niesprawiedliwy profit wyżej sklasyfikowanemu graczowi.
  Wykorzystywania innych sposobów mających na celu wsparcie wyżej sklasyfikowanego konta.

  Zgłoszenia:
 • Gracz, który wymusza surowce od innego gracza powinien być zgłoszony do Operatora Gry przez Support na stronie http://support.ikariam.pl.
 • Jeśli niespodziewanie dostaniesz surowce od niżej sklasyfikowanego gracza nie możesz ich zachować. Niezwłocznie skontaktuj się ze swoim GO i odeślij surowce do miasta gracza, który Cię pushuje lub do miasta GO.
 • Kiedy ban za push przestanie obowiązywać, bądź posiadasz surowce z wymuszenia pushu, MUSISZ odesłać odpowiednią ich ilość do Operatora Gry, po uprzednim ustaleniu miasta docelowego.

  Konkursy:

  - Muszą być ogłoszone na oficjalnym forum gry.
  - Mogą być organizowane przez graczy, po uprzedniej akceptacji przez Team Ikariam.pl.
  - Nagrody mogą być wręczane jedynie w postaci surowców danemu graczowi i/lub całemu sojuszowi, po uprzednim poinformowaniu odpowiedniego Operatora Gry.

  Uwaga:
  - Podczas blokady portu i przechwyceniu surowców nie ma możliwości ich odesłania (od gracza słabszego do gracza silniejszego).
  - Uczestnictwo w sojuszu czy wojnie nie zwalnia z zasady pushu.

5. Bugusing

 • Używanie bugów dla jakichkolwiek korzyści lub brak zgłoszenia błędu występującego w grze jest rygorystycznie zabronione. Tyczy się to również propagowania oraz rozpowszechniania sposobów wykorzystywania błędów gry.

6. Skrypty

 • Używanie programów jako interfejs pomiędzy graczem a grą jest zabronione. Każda inna forma automatycznie generująca korzyści dla gracza lub grupy graczy jest również zabroniona.

  Tyczy się to, ale nie jest ograniczone, do:
 • Botów
 • Makr
 • Zautomatyzowanych baz danych wysp.

  Informacja: Wyjątki od tej reguły są dopuszczane tylko i wyłącznie przez firmę GameForge - Zaakceptowane / Zakazane Skrypty i Narzędzia.

7. Proxy

 • Gracze logujący się używając telefonów komórkowych oraz logujący się przez serwery proxy muszą powiadomić o tym fakcie Operatora Gry.

8. Nadużycia

 • Jakakolwiek forma, sposób i próba zdobycia prywatnych korzyści łamiąca decyzje członków teamu jest zakazana.

  Tyczy się to, ale nie jest ograniczone, do:
 • Wymuszania urlopu poprzez celowe łamanie zasad gry (np. poprzez wysyłanie obcojęzycznych wiadomości do innych graczy).
 • Wysyłania zgłoszeń w przypadku, gdy nie nastąpiło naruszenie ustalonych zasad gry.
 • Podszywanie się pod obsługę gry celowo lub nie, w celu uzyskania korzyści.

9. Groźby odnoszące się do życia

 • Jakikolwiek nacisk na inne osoby odnoszący się do rzeczywistości (dla przykładu: na użytkowników, członków Team-u, pracowników GameForge) poprzez grę, forum jak też oficjalny kanał IRC jest rygorystycznie zabroniony.

10. Spam

 • Jakiekolwiek działania utrudniające przegląd konta gracza są zabronione.

  Tyczy się to, ale nie jest ograniczone, do:
 • Rozsyłania spamu przez prywatne wiadomości lub agorę
 • Reklamowania gier i innych podobnych treści (rozsyłanie linków referencyjnych)

11. Zawartość

 • Wszystkie okoliczności wykroczeń, które nie są w dobrym guście i mogą urazić indywidualne osoby są bezwzględnie zabronione. Standardy środowiska gry będą stanowione przez zespół obsługujący grę tak aby sprostać poglądom moralnym użytkowników. Treść może być cenzurowana, kara może być wymierzona na okres czasowy lub stały, wyjaśnienia odnośnie przewinień mogą nie zostać wzięte pod uwagę. Ostatnie słowo należy do zespołu obsługującego grę.

12. Język

 • Wydawca gry zastrzega sobie prawo do usunięcia graczy, którzy nie potrafią posługiwać się językiem polskim. Tyczy się to, ale nie jest ograniczone, do: gry, forum oraz oficjalnych kanałów IRC.

  W szczególności tyczy się to do:
 • Prywatnych wiadomości, agory, stron i podań do sojuszy oraz wiadomości wewnątrz sojuszu.
 • Weź pod uwagę, że osoba obsługująca grę może zablokować Twoje konto na okres przejściowy lub stały. Zawierają się w tym zarówno konta, które mogły, lecz nie musiały, złamać powyższych zasad.
 • Jednocześnie biorąc pod uwagę Twoje zachowanie na jakiejkolwiek z naszych usług może się ona zakończyć się czasowym lub stałym banem na całej ofercie Ikariam.pl. Nieznajomość Zasad Gry nie zwalnia z ich przestrzegania.
  Administracja Gry umieszcza ogłoszenia i zarządzenia na oficjalnym forum gry.
 • Ogólne Warunki Umowy stoją w hierarchii ponad zasadami gry, zatem prosimy o ich przeczytanie.